Skip to main content

F.O.C De TEUTEN

Bestuur
Voorzitter: Verkoyen Geoffrey
Ondervoorzitter: Cox Koen
Protocolchef: Mertens Johan
Penningmeester: Vanwijn Ben
Secretaris: Delaet Marc
Past-voorzitter: Bollen Mark


Leden
Beliën Patrick - Bloemen Stephan, Cockx Kurt, Coenjaerts Dirk, Cox Koen, Delaet Marc, Dilissen Alfons, Fransen Peter, Franssen Ronny, Hendriks Jan, Hulsbosch Rudy, Kerkhofs Willem, Lamers Inno, Lauwers Rob, Mertens Eric, Mertens Johan, Schuurmans Luc, Smeets Robbie, Vanwijn Ben, Verachtert Patrick, Verhoeven Stefan, Verkoyen Geoffrey, Verschakelen Danny, Walbers Sven

Ereleden: Haesendonckx Jean, Vandenberk Eddy

F.OC. International

Fifty One International

Fifty-One International is een serviceclub opgericht in Waterloo in het jaar 1966.
Het is de enige serviceclub van Europese, zeg maar Belgische, oorsprong. Traditioneel hebben serviceclubs (Rotary, Lions, Round Table...) hun roots in de Amerikaanse maatschappij.

De doelstellingen Fifty-One hebben een drieledig doel:

  1. Bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid.
  2. Bjeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
  3. Dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen.

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging.

F.OC. De Teuten

Fifty One De Teuten

Dienst aan de Gemeenschap neemt een belangrijke plaats in de werking van een F.O.C.: steun aan de jeugd door zinvolle begeleiding van vrijetijdsbesteding, verlenen van morele en praktische steun aan gehandicapten, steun aan sociaal minder bedeelden in onze maatschappij.

Dienst aan de gemeenschap
Een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten door de clubs opgezet dragen ertoe bij deze doelstellingen waar te maken.

F.O.C. De Teuten engageert zich voor het welslagen van diverse activiteiten, allen gericht op het verzamelen van fondsen voor een goed doel.

Enkele voorbeelden:

  • FOC 4 x 4 Trophy in Lommel , in samenwerking met de twee peterclubs, werd beschouwd als één van de grootste serviceclub evenementen in ons land;
  • FOC De Teuten steunt jaarlijks de avond van de Interservice-clubs waarvan de opbrengst door de organisator wordt toegekend aan een goed doel.
  • Teutenroute Fietshappening
51 - F.O.C